Gofal Cartref

Domiciliary Care

Mae ILS wedi ei gofrestru fel asiantaeth gofal cartref i ddarparu gofal personol a gwasanaethau cefnogaeth ar gyfer pobl rhwng 18-64 oed yn eu cartrefi eu hun sydd â phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu. Mae maint y gefnogaeth yn gallu amrywio o fewn bwn sesiynol, i gefnogaeth 24 awr o gefnogaeth yn cynnwys aros dros nos neu wasanaeth deffro’r nos. Mae ardaloedd daearyddol o fewn ble caiff y gwasanaethau eu darparu ar hyn o bryd yn Sir Gar, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae ILS yn ymofyn i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth i gefnogi i ymarfer y dewis pennaf, rheolaeth ac ymreolaeth yn eu bywydau. Mae nifer o bolisiau a dulliau gweithredu mewn lle i annog a chefnogi hyn. Mae ILS wedi ei ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau’n parhau i gwrdd ag anghenion ein defnyddwyr gwasanaeth. Drwy ein darpariaeth gwasanaeth rydym yn sicrhau bod gennym broses systematig a monitro parhaol. Trosglwyddo gwasanaeth uchel-ael ydy un o’n prif flaenoriaethau ac rydym wedi llwyddo i wneud hyn drwy:

 

  • Adolygiadau perfformiad chwarterol
  • Ymweliadau monitor chwarterol
  • Asesiadau anghenion rheoliad a risg
  • Arolygon boddhad blynyddol
  • Arolygiaeth staff yn ail fis
  • Gwerthusiad blynyddol staff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .