All Posts By: admin

Rhoddion

Y penwythnos yma, roedd RC ILS Ann Bateman wrth law i gyflwyno siec i Swans4Cancer am £200 yn ystod y gêm codi arian rhwng Abertawe AFC Legends a Carmarthen Select XI. Y sgôr terfynol oedd 10-1! Adnabyddir Ymddiriedolaeth Tŷ Glyn Davis yn lleol fel ‘Yr Ardd Gudd.’ Mae’n brosiect hyfryd sy’n rhoi cymaint i’r gymuned […]

Tystebau

“Residents and their families can feel at ease that Ceiriosen Bren will provide safe accommodation where they can be supported with their personal development, enhancing their quality of life and wellbeing.” “We were told by a person’s relative that they regard the home as ‘fantastic’, that their son is supported to undertake activities. “It is […]

Cyfarfod y Tîm

Prif Weithredwr Rwyf yn briod â Jane Jamieson, Ysgrifenyddes y Cwmni ac mae gennym ddau o blant Natalie a Nicola. Gweithiais i’r heddlu am 17 mlynedd, gan wasanaethu yn Ne Swydd Efrog a Heddlu Dyfed Powys. Yna yn gynnar yn 2008, fe wnes i gyfarfod â pherson gyda syndrome Down a oedd gyda gofalwr a […]

Amdanoch Chi

Inspiration Lifestyle Services encourages it’s service users to further develop their social skills and independence, through structured cultural & social experience in our communities and online. Mae profiad gwaith yn ffurfio rhan bwysig  trefn wythnosol nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth. Bob amser wedi eu hasesu am risg ac yn addas, rydym yn darganfod cyflogwyr addas sy’n […]

Gofal Cartref

Mae ILS wedi ei gofrestru fel asiantaeth gofal cartref i ddarparu gofal personol a gwasanaethau cefnogaeth ar gyfer pobl rhwng 18-64 oed yn eu cartrefi eu hun sydd â phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu. Mae maint y gefnogaeth yn gallu amrywio o fewn bwn sesiynol, i gefnogaeth 24 awr o gefnogaeth yn cynnwys aros […]

Cartrefi Preswyl

Mae pob un o’n cartrefi preswyl wedi ei adeiladu o’r newydd ac yn dai sengl uchel-ael dau lawr modern, wedi eu gosod nôl oddi ar y ffordd gyda gerddi eu hunain i gefn a blaen yr adeiladau. Mae pob ystafell yn rhagori ar y safonau sydd eu hangen o’r Ddeddf Safonau Gofal. Cliciwch ar y […]

Parti Calan Gaeaf

Seasonal events play an important role in marking the passage of time at ILS and Halloween is one of our service users favourite times of year. With our Plwmp home being the biggest of our residential settings, it seemed a good place to play host for a party. And what a great job the staff […]

Gofal Arbenigol

Ein Datganiad o Fwriad yw: “I fod yn ddarparwr canmoladwy o wasanaeth arbenigol ar gyfer unigolion sydd ag anableddau dysgu, yn cyd-fodoli gyda phroblemau iechyd meddwl ac anghenion cymhleth arall, yn sicrhau diogelwch personol a bod ansawdd bywydau’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu huchafu.” Mae Inspiration Lifestyle Services yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy arbenigol, […]

Tatws Cariadus

Several times a year we organise fun competitions between all our houses. This can be anything from predicting the winners of big sporting events to come dine with me. Around the early autumn we like do to a foody competition and this year’s challenge was ‘Best dressed/decorated potato’. Once the posters had been put up […]

Parti Pen-blwydd

JJ had been looking forward to his birthday party for ages, so it was with some relief and much joy when Thursday 28th finally rolled around. As with all our service user activities, a lot of thought and planning took place with JJ involved in all aspects; invitations were sent, party food was saved up […]