Browsing Category: Tîm

Cyfarfod y Tîm

Prif Weithredwr Rwyf yn briod â Jane Jamieson, Ysgrifenyddes y Cwmni ac mae gennym ddau o blant Natalie a Nicola. Gweithiais i’r heddlu am 17 mlynedd, gan wasanaethu yn Ne Swydd Efrog a Heddlu Dyfed Powys. Yna yn gynnar yn 2008, fe wnes i gyfarfod â pherson gyda syndrome Down a oedd gyda gofalwr a […]