Browsing Category: beth rydym yn ei wneud

Gofal Cartref

Mae ILS wedi ei gofrestru fel asiantaeth gofal cartref i ddarparu gofal personol a gwasanaethau cefnogaeth ar gyfer pobl rhwng 18-64 oed yn eu cartrefi eu hun sydd â phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu. Mae maint y gefnogaeth yn gallu amrywio o fewn bwn sesiynol, i gefnogaeth 24 awr o gefnogaeth yn cynnwys aros […]

Cartrefi Preswyl

Mae pob un o’n cartrefi preswyl wedi ei adeiladu o’r newydd ac yn dai sengl uchel-ael dau lawr modern, wedi eu gosod nôl oddi ar y ffordd gyda gerddi eu hunain i gefn a blaen yr adeiladau. Mae pob ystafell yn rhagori ar y safonau sydd eu hangen o’r Ddeddf Safonau Gofal. Cliciwch ar y […]

Gofal Arbenigol

Ein Datganiad o Fwriad yw: “I fod yn ddarparwr canmoladwy o wasanaeth arbenigol ar gyfer unigolion sydd ag anableddau dysgu, yn cyd-fodoli gyda phroblemau iechyd meddwl ac anghenion cymhleth arall, yn sicrhau diogelwch personol a bod ansawdd bywydau’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu huchafu.” Mae Inspiration Lifestyle Services yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy arbenigol, […]