Amdanoch Chi

Amdanoch Chi

Inspiration Lifestyle Services encourages it's service users to further develop their social skills and independence, through structured cultural & social experience in our communities and online.

PROFIAD GWAITH

Mae profiad gwaith yn ffurfio rhan bwysig  trefn wythnosol nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth. Bob amser wedi eu hasesu am risg ac yn addas, rydym yn darganfod cyflogwyr addas sy’n gydymdeimladol i oedolion gydag anawsterau dysgu.

Yma, rydym wedi cael ein cefnogi gan brosiect FAST yng Nglan y Fferi a gardd furiog Ymddiriedolaeth Tŷ Glyn, Ceredigion.

PERSON YN GANOLBWYNT

Mae hobïau a gweithgareddau ble mai’r person yn ganolbwynt yn ffurfio sail popeth rydym yn ei wneud.

Yma rydym wedi cael ein cefnogi gan bowlio Xcel, Carmarthen Carriage Riding, Bluestone a storfeydd Countrywide, oll yng Nghaerfyrddin yn ogystal â gardd furiog Ymddiriedolaeth Tŷ Glyn, Ceredigion.

LLYTHRENNEDD & RHIFEDD

I’r rheiny sy’n hoff o wella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd, rydym yn cynllunio gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar y person sy’n ymwneud ac yn addysgu. O chwiliadau gair syml a gemau cardiau, i bosau rhyngweithiol a gwneud stripiau comig, rydym yn sicrhau bod yr holl weithgareddau yn addas ac yn hwyl.

Y gweithgareddau yn y lluniau yw staff ILS Guess Who, bandiau roc clasurol Top Trumps a gem bwrdd pêl-droed gwreiddiol.

YN Y GYMUNED

Mae cefnogi patrymau cyffredinol o fyw yn cynnwys bod yn weithredol o fewn y gymuned. Mae aelodau o’n staff wedi eu hyfforddi i helpu ein defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau bywyd ym mhob cyfle posib.

Diolch mawr i’r Gerddi Botaneg, Canolfan Bowlio Xcel a’r Co-Op am eu hamynedd yn caniatáu i ni ddogfennu'r agwedd yma o’n gwaith.

GWEITHGAREDDAU TYMHOROL

Mae gweithgareddau tymhorol yn chwarae rôl bwysig drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn annog defnyddwyr gwasanaeth i nodi achlysurol, o addurno eu cartrefi i fynd allan i ddigwyddiadau cymunedol.

Mae Nadolig, Pasg, Nos Galan Gaeaf a noson Tân Gwyllt yn ffefrynnau ymhlith ein staff a defnyddwyr gwasanaeth.

BOD YN GREADIGOL

Mae bod yn greadigol yn cymryd sawl ffurf. O wneud fideos cerddoriaeth a chanu caneuon i gelf a chrefftau, rydym yn annog holl ffurfiau o fynegiant a chyfathrebu.

 

BOD YN SBORTSMON

I nifer o’n defnyddwyr gwasanaeth, chwarae pêl-droed yw uchafbwynt yr wythnos. Mae Aberystwyth All Stars a’r Swansea Bravehearts yn berffaith ar gyfer hyfforddiant a thwrnameintiau drwy gydol y flwyddyn.

I ddefnyddwyr gwasanaeth eraill, mae chwaraeon llai corfforol, fel bowlio dan do neu daro rhai pelau ar y maes golf, yn fwy addas.

 

AC YN OLAF...

Er hynny, nid yw bywyd bob amser yn sbort a sbri a phob diwrnod, mae ein defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hannog gyda thasgau llai cyffrous sy’n rhan annatod o batrymau cyffredin o fywyd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.