Cyfleusterau

EIN CYFLEUSTERAU

Mae pob un o’n cartrefi preswyl wedi ei adeiladu o’r newydd ac yn dai sengl uchel-ael dau lawr modern, wedi eu gosod nôl oddi ar y ffordd gyda gerddi eu hunain i gefn a blaen yr adeiladau. Mae pob ystafell yn rhagori ar y safonau sydd eu hangen o’r Ddeddf Safonau Gofal. Cliciwch ar y llun am wybodaeth bellach.

Ceiriosen Bren

Ein cartref gofal preswyl at fesur cwsmer ym Mhlwmp, Ceredigion

Gelynnen

Gelynnen yw ein cartref gofal preswyl ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin

Ty Pin Coed

Tŷ Pin Coed yw ein cartref gofal preswyl mwyaf newydd wedi ei selio yn Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin.

.

Head Office

Mae ein pencadlys wedi ei leoli yn Nhre Ioan, Caerfyrddin.